TJENESTER

Arbeidsrett

Arbeidskonflikter kan være tidkrevende og utmattende. Vi kan hjelpe deg å løse opp i flokene.

Arbeidsrett

Hva vi kan hjelpe deg med

Oppsigelse - avskjed - erstatning - lønn - arbeidskontrakt - permittering - nedbemanning - ansettelse - bestridelse av sykemelding - m.m.

Berggren advokatfirma bistår ansatte og arbeidsgivere i alle faser fra ansettelse til opphør av arbeidsforholdet. 

Arbeidstakere nyter et sterkt ansettelsesvern og det gjelder i flere sammenhenger formelle frister og bestemte prosedyrer som skal følges under gjennomføringen eller endring av et arbeidsforhold. Dersom du som arbeidsgiver trår feil ved håndteringene av disse reglene, kan det ramme selskapet økonomisk. Motsetningsvis kan du som ansatt ha krav på erstatning og oppreisning dersom du blir behandlet i strid med arbeidsmiljøloven.

Særlig for arbeidsgiver er det viktig å søke jurudisk bistand på et tidlig tidspunkt. Har du først trådt feil, kan det være vanskelig å rette opp dette i ettertid, uten at det får negative konsekvenser.

 

INNSIKT

Se flere artikler og nyheter på våre sider: