Arbeidsrett

Hva vi kan bistå deg med

Oppsigelse + Avskjed + Erstatning + Rettssak + Permittering + Ansettelse

Vi bistår deg gjerne dersom du er usikker på hvilke rettigheter og forpliktelser du har, eller om du er usikker på hvordan du skal gå frem.

Det er viktig å gjøre ting riktig første gang, da det i mange tilfeller kan være vanskelig å rette opp feil som allerede er gjort.

Dersom det allerede har oppstått en tvist, kan vi bistå deg med å avklare situasjonen og hvilken rettslig posisjon du har, og deretter med å løse tvisten på en best mulig måte for deg.

Arbeidsrett - Oppsigelse

Det overordnede fokuset i et arbeidsforhold bør være hvordan arbeidsgiver best kan legge til rette for og motivere den ansatte til å utføre sine arbeidsoppgaver og arbeidstakers fokus bør være hvordan hun eller han best kan løse arbeidsgivers behov.

Et arbeidsforhold gir imidlertid både arbeidsgiver og arbeidstaker en rekke rettigheter og forpliktelser, og arbeidsforholdet må gjennomføres innenfor rammene av blant annet arbeidsmiljøloven og arbeidskontrakten.

Dersom arbeidstaker ikke overholder sine forpliktelser risikere han i verste fall å bli oppsagt eller avskjediget.

Dersom arbeidsgiver ikke overholder sine forpliktelser, risikere han å bli møtt med erstatningskrav for både økonomisk og ikke-økonomisk tap fra arbeidstaker. Arbeidsretten er et av få rettsområder hvor erstatning for ikke-økonomisk tap er anerkjent. Videre kan arbeidstilsynet i enkelte tilfeller ilegge tvangsmulkt og overtredelsesgebyr.

Reglene som gjelder mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er i mange henseender svært formelle. Ofte kan det være uten betydning om arbeidsgiver i utgangspunktet har hatt rett til å gjøre bestemte endringer, om arbeidsgiver ikke har gjort det på formelt riktig måte.

Se flere artikler og nyheter på våre sider: