Berggren Advokatfirma

Om Berggren Advokatfirma

Berggren advokatfirma er et lite advokatfirma i Fredrikstad som bryr oss om våre klienter.  

Vi er på ditt lag, men snakker deg ikke etter munnen. Når nødvendig, stiller vi vanskelig spørsmål og utfordrer dine standpunkter. Det er du som bestemmer, men vi hjelper deg å ta gjennomtenkte valg. 

Vi opptrer alltid ryddig og profesjonelt, og har tro på at vi som oftest kommer lengst med en hyggelig tone. Samtidig er vi bestemte og kan sette hardt mot hardt når det er nødvendig.

Berggren advokatfimra skal være et fremoverlent, oppdatert og moderne advokatfirma. Firmaet følger med på den teknologiske utviklingen og ønsker løpende å ta i bruk nye tekniske løsninger for å effektivisere vårt arbeid og yte bedre tjenester til våre klienter. Vi arbeider digitalt og uten papirer. Dette er både miljøvennlig og effektivt. Vi har alltid sakspapirer tilgjengelig og kan arbeide hvor som helst. Avtaler kan raskt og effektivt sendes ut for elektronisk signering med elektronisk signatur eller BankID. 

Vi kan møte deg hos oss i Fredrikstad, i våre møtelokaler i Oslo eller der du er gjennom videomøte, for eksempel Teams, Facetime, Duo eller Zoom. 

Berggren advokatfirma ble etablert i 2017 av advokat Ole Magnus Karlsen. Før dette hadde han arbeidet nærmere 15 år i ledende advokatfirmaer i Oslo, som utreder i Høyesterett og dommerfullmektig.