BERGGREN

ADVOKATFIRMA

Et lite advokatfirma på overflaten.

Solid kunnskap i bunn.

HVA VI KAN BISTÅ MED

Berggren Advokatfirma har kontor i Fredrikstad. Våre klienter kommer i hovedsak fra Østfold, Akershus og Oslo, men vi bistår klienter over hele lander. Vi har også tilgang til møtefasiliteter i Oslo.

Vi tilbyr rådgivning og bistand innen de fleste forretningsjuridiske områder. 

Våre klienter er alt fra privatpersoner og gründere til internasjonale selskaper og statlige virksomheter.

 

Ring oss gjerne for en uforpliktende samtale dersom du har spørsmål eller behov for bistand: 41 00 07 08. Dersom vi ikke kan hjelpe deg, så kjenner vi kanskje noen som kan.

Fagområder

Privat og offentlig virksomhet

Alminnelig forretningjus

Alminnelig løpende forretningsjuridisk bistand.

Selskspsrett

Stiftelse, avvikling, styreansvar, kapital, aksjonærforhold.

Arbeidsrett

Ansettelse, oppsigelse, avskjed, løpende arbeidsforhold, lønn, overtid, avtale, permittering, styringsrett.

Kontraktsrett

Utarbeidelse, tolkning, brudd, ugyldiget, inngåelse, samarbeid, franchise, lån, leie, kjøp, salg, overdragelse, lisens, IT.

Offentlige anskaffelser

Konkurransegrunnlag, tilbud, klage, erstatning, innsyn, frister, avvisning, forhandlinger.

Konkurs

Konkursbegjæring, sikring av krav, tvangsakkord, fordringsanmeldelse, bobestyrelse.

Tvisteløsning

Søksmål, rettssaker, forhandlinger, midlertidig forføyning.

Eiendom og entreprise

Bygg og anlegg, servitutter, leieavtaler, utvikling, NS (Norsk standard), festeavtaler, avtaler, nabo, reklamasjon, frister, erstatning.

Fagområder

Forbrukere & Privatpersoner

Arbeidsrett

Oppsigelse, avskjed, arbeidstrid, inndrivelse av lønn, arbeidskontrakt, arbeidskonflikt.

Bolig og annen eiendom

Feil og mangler, leieforhold, festeavgift, nabo, vei- og gangrett, hevd, forbrukerentreprise.

Håndverkertjenester

Feil og mangler ved håndverkertjenester, rørlegger, snekker, maler, murer, kontrakter, reklamasjon, faktura, oppgjør, tvist.

Kjøp, salg og leie

Bil, båt, motorsykkel, andre ting, kontrakt, inndrivelse av kjøpesum, fei og mangler.

Familie og arv

Ektepakt, testamente, skilsmisse, arveoppgjør, samboeravtale, tinglysing.