BERGGREN ADVOKATFIRMA

MODERNE · FREMOVERLENT · OPPDATERT

Informasjon om bobehandlingen

tjenester

Privat og offentlig virksomhet

Alminnelig forretningjus

Alminnelig løpende forretningsjuridisk bistand.

Selskspsrett

Stiftelse, avvikling, styreansvar, kapital, aksjonærforhold.

Arbeidsrett

Ansettelse, oppsigelse, avskjed, løpende arbeidsforhold, lønn, overtid, avtale, permittering, styringsrett.

Kontraktsrett

Utarbeidelse, tolkning, brudd, ugyldiget, inngåelse, samarbeid, franchise, lån, leie, kjøp, salg, overdragelse, lisens, IT.

Offentlige anskaffelser

Konkurransegrunnlag, tilbud, klage, erstatning, innsyn, frister, avvisning, forhandlinger.

Konkurs

Konkursbegjæring, sikring av krav, tvangsakkord, fordringsanmeldelse, bobestyrelse.

Tvisteløsning

Søksmål, rettssaker, forhandlinger, midlertidig forføyning.

Eiendom og entreprise

Bygg og anlegg, servitutter, leieavtaler, utvikling, NS (Norsk standard), festeavtaler, avtaler, nabo, reklamasjon, frister, erstatning.

tjenester

Forbrukere & Privatpersoner

Arbeidsrett

Oppsigelse, avskjed, arbeidstrid, inndrivelse av lønn, arbeidskontrakt, arbeidskonflikt, konkursbegjæring.

Bolig og annen eiendom

Feil og mangler, leieforhold, reklamasjon, erstatning, prisavslag, heve, festeavgift, nabo, vei- og gangrett, hevd, forbrukerentreprise.

Håndverkertjenester

Feil og mangler ved håndverkertjenester, rørlegger, snekker, maler, murer, kontrakter, reklamasjon, faktura, oppgjør, tvist.

Kjøp, salg og leie

Bil, båt, motorsykkel, bobil og andre ting, kontrakt, inndrivelse av kjøpesum, feil og mangler.

Familie og arv

Ektepakt, testamente, skilsmisse, arveoppgjør, samboeravtale, tinglysing.

AKTUELT

Er Ving konkurs?
Konkurs

Er egentlig Ving Norge konkurs?

Oppdatering: Den 30. oktober 2019 meldte Ving at Petter Stordalen, Altor og TDR Capital hadde inngått avtale om kjøpe selskapet (selkapene). Ving vil altså bli

lES MER ...
Småkravsprosess
Alminnelig forretningsjus

Rimeligere rettssaker i småsaker

Regjeringen foreslår billigere domstolsbehandling av flere saker. Rimeligere rettssaker – Grensen for rettssaker som skal følge forenklede regler foreslås hevet fra 125 000 kr til

lES MER ...
FLERE ARTIKLER OG NYHETER: