TJENESTER

Alminnelig forretningsjus

Som fast rådgiver for flere bedrifter tar vi oss løpende av store og små juridiske spørsmål som må løses.

Alminnelig forretningsjus

Hva vi kan hjelpe deg med

Løpende rådgivning + pengekrav + kontrakter + tvister + husleie + arbeidsforhold + m.m.

Alminnelig forretningsjus er ikke et eget fagområde, men sikter til alminnelig løpende bistand som bedrifter og andre virksomheter har behov for.

Dette kan gjelde enkeltestående saker eller en mer, formell eller uformell, fast rolle som rådgiver eller «trusted advisor».

Vi opplever at klienter som benytter oss regelmessig setter pris på å ha en fast kontaktperson som kjenner bedriften, som er lett å få tak i og som det er lav terskel for å kontakte for løpende spørsmål og mindre avklaringer. Ofte kan større problemer og kostander unngås ved å kontakte advokaten på et tidlig tidspunkt.

Vår rolle som rådgiver omfatter ikke bare juridiske spørsmål, men ofte også strategisk og forretningsmessig bistand.

INNSIKT

Se flere artikler og nyheter på våre sider: