Alminnelig forretningsjus

Alminnelig forretningsjus er ikke et eget fagområde, men sikter til alminnelig løpende bistand som en virksomhet har behov for. Ofte passer slik bistand ikke inn i en bestemt kategori eller den passer ikke inn i de vanlige kategoriene.

Den kan være knyttet til ett eller flere rettsområder eller være av mer praktisk art.

Vi har bistått en rekke virksomheter med store og små problemstillinger knyttet til et utall av situasjoner og omstendigheter. Ta kontakt om du har behov for bistand, så finner vi ut hvordan din sak kan løses. 

Se flere artikler og nyheter på våre sider: