Eiendom & entreprise

Eiendom og EntrepriseEiendom og entreprise omfatter alt fra enkle leieavtaler til store byggeprosjekter. I alle tilfeller er det viktig med bruk av gode kontrakter og riktige kontrakter. 

Det finnes mange standardkontrakter å velge mellom, og det kan være vanskelig å vite hvilken en skal velge, eller om eller hvordan den skal tilpasses. Videre er det viktig å forstå innholdet i kontrakten en velger. Kontraktene inneholder ofte strenge reklamasjons- eller varslingsfrister, formkrav og regler for hvordan krav og reklamasjoner skal settes frem. Overholder man ikke disse reglene, kan kravet gå tapt. Dette kan for eksempel gjelde frister for søksmål ved protest på oppsigelse av leieforhold, frister og prosedyrer ved endringer av entrepriseoppdrag, frister for innsigelser i forbindelse med sluttoppgjør og sluttfaktura, m.m.

Berggren advoktfirma har god kunnskap om disse reglene og kan bistå med valg av kontrakt og gjennomgang av kontraktsutkast fra kontraktsmotpart. Under gjennomføringen av kontrakten bistår vi med rådgivning, vurdering av rettslig posisjon og eventuelle krav. Vi hjelper deg å overholde frister og fremsette eller avvise krav – og tilsvarende ved avslutningen av kontrakten.