Eiendom & entreprise

Vi hjelper deg å sikre dine interesser.

Eiendom og Entreprise

Hva vi kan hjelpe deg med

Krav + Reklamasjoner + Sluttoppgjør + Husleieavtale + Erstatning + Norsk Standard (NS)

Eiendom og entreprise omfatter alt fra enkle leieavtaler til store byggeprosjekter. I alle tilfeller er det viktig med bruk av gode kontrakter, og, ikke minst, god kontraktsoppfølgning.

Det finnes mange standardkontrakter å velge mellom, og det kan være vanskelig å velge og å tilpasse dem på en hensiktsmessig måte. 

Ofte kan det også være vanskelig å forstå innholdet i kontrakten en velger. Kontraktene inneholder ofte strenge reklamasjons- eller varslingsfrister, formkrav og regler for hvordan krav og reklamasjoner skal settes frem. Overholder man ikke disse reglene, kan verdier gå tapt. 

Berggren advoktfirma har god kunnskap om disse reglene og kan bistå med valg av kontrakt og gjennomgang av kontraktsutkast fra kontraktsmotpart. Under gjennomføringen av kontrakten bistår vi med rådgivning, vurdering av rettslig posisjon og eventuelle krav. Vi hjelper deg å overholde frister og fremsette eller avvise krav – og tilsvarende ved avslutningen av kontrakten.