Selskapsrett

Selskapsrett Selskapsrett omfatter alt fra stiftelse av selskap, aksjonæravtaler, utarbeidelse av dokumenter og protokoller for styre og generalforsamling, kapitalforhøyelser til store transaksjoner og oppkjøp. Vi har lang erfaring med selskapsrettslig bistand til selskaper, styremedlemmer og aksjonærer.

Vi bistår for eksempel regelmessig ved utarbeidelse av aksjonæravtaler. Aksjonæravtaler kan være et meget viktig instrument for å unngå konflikter mellom aksjonærene og avstemme forventninger. Ved å inngå en aksjonæravtale, må aksjonærene å ta stilling til forhold som de ofte ikke tidligere har tenkt på. Det kan for eksempel gjelde om og hvor mye hver av aksjonærene skal arbeide i selskapet eller om det er et vilkår for å eie aksjer at aksjonæren arbeider eller på annen måte bidrar i selskapet. Videre er det viktig å ha tenkt gjennom om aksjene kan selges, og eventuelt hvordan prisen skal beregnes, hva som skjer dersom et flertall av aksjonærene ønsker å selge sine aksjer eller dersom noen ønsker å kjøpe selskapet, m.m. Ved å ha tenkt igjennom slike forhold på et tidlig tidspunkt, mens alle aksjonærene fortsatt er godfot, kan man unngå at oppstår konflikter senere.

Vi bistår videre styret og andre med råd og veiledning hva gjelder styrearbeid. Vi er bostyrer i mange konkurser hvert år, og ser hvor det i praksis går galt og vi ser konsekvensene av dette. Dersom styret ikke har overholdt sine plikter risikere de både straff og personlig straffansvar. Det sikreste måten å få personlige krav som følge av konkurs, er for øvrig å ikke beregne, sette av eller betale skattetrekk ved lønnsutbetalinger. Da vil Skatteetaten ta kontakt.