TJENESTER

Selskapsrett

Selskapsretten setter rammene rundt stiftelse, drift og avvikling av selskaper.

Selskapsrett

Hva vi kan hjelpe deg med

Stiftelse - aksjonæravtaler - kreditorvern - styreansvar - kapitalforhøyelse - styrearbeid - generalforsamling - tvister - m.m.

Selskapsrett omfatter alt fra stiftelse av selskap, aksjonæravtaler, utarbeidelse av dokumenter og protokoller for styre og generalforsamling, kapitalforhøyelser til store transaksjoner og oppkjøp. Vi har lang erfaring med selskapsrettslig bistand til selskaper, styremedlemmer og aksjonærer.

 

INNSIKT

Se flere artikler og nyheter på våre sider: