Garderobemannen – Styreleder idømt straff og erstatning

Garderobemannen - Styreleder idømt fengslesstraff

Styreleder i Garderobemann-konkursen i 2020 er ved Søndre Østhold tingrett idømt fengslesstraff, erstatning og rettighetstap. Idømt erstatning dekker kun krav fra statlige kreditorer, og ikke vanlige kunder. Dommen er ikke rettskraftig.

Advokat Ole Magnus Karlsen i Berggren advokatfirma er oppnevnt som bostyrer i Garderobemann-konkursen. I juni 2021 anmeldte konkursboet styreleder til politiet. Saken har etter dette vært under etterforskning, frem til saken ble behandlet ved Søndre Østfold tingrett i november og desember 2023.

Dom i saken ble avsagt den 10. januar 2024, og styreleder ble dømt for å ikke å ha begjært oppbud i tide, gjerne omtalt som drift for kreditorenes regning. Straffen ble fastsatt til fengsel i 10 måneder.

Samtidig ble han dømt til å betale erstatning til konkursobet med kr 26 500 000. Skatteetaten og NAV Lønnsgaranti har tilsammen meldt prioriterte krav i boet på i underkant av 27 000 000 kr. 

Fordelingen av konkursboets midler blant kreditorene fremgår av dekningsloven kap. 9. Reglene innebærer at skatteetaten og NAV Lønnsgaranti skal ha dekket sine krav fullt ut før vanlige kreditorer og kunder eventuelt kan få dekket sine krav. 

Det er fortsatt ikke utsikter til at vanlige kreditorer og kunder vil få dekket noe av sine tap.

I og med at kravene fra skatteetaten og NAV Lønnsgaranti, som skal dekkes først, overstiger den idømte erstatningen, er det fortsatt ikke utsikter til at vanlige kreditorer og kunder vil kunne få dekket noe av sitt tap.

Styreleder ble også idømt rettighetstap. Rettighetstapet innebærer at styreleder for en periode på 5 år ikke kan være styreleder eller daglig leder i en virksomhet.

For øvrig understrekes det at dommen ikke er rettskraftig og at styreleder kan anken dommen til lagmannsretten. Ankefristen utløper i slutten av januar 2024. 

Del med andre:

Del med andre: