Er egentlig Ving Norge konkurs?

Er Ving konkurs?

Oppdatering: Den 30. oktober 2019 meldte Ving at Petter Stordalen, Altor og TDR Capital hadde inngått avtale om kjøpe selskapet (selkapene). Ving vil altså bli drevet videre med nye eiere. I følge meldingen omfatter kjøpet all pågående virksomhet og har ingen innvirkning på gruppens nåværende gjester eller kommende reiser.

Hva gjelder Thomas Cook er dette selskapet fortsatt konkurs, men gjennom salget av Ving får konkursboet til Thomas Cook inn penger, som sannsynligvis vil komme kreditorene i Thomas Cook tilgode.

Er egentlig Ving konkurs?

Konkursen i Thomas Cook medfører ikke at Ving Norge er konkurs, men det kan fort blir resultatet.

Nyheten om konkurs i Thomas Cook

Avisene har i dag store oppslag om at reiseoperatøren Thomas Cook er konkurs. Konkursen berører flere hundre tusen mennesker. Ansatte har ikke lenger en jobb å gå til, reiser som er bestilt blir kansellert og de som allerede har reist på ferie er konkursfast og kommer seg ikke hjem.

Hvem er konkurs?

På hjemmesiden til Thomas Cook står det:

Thomas Cook UK Plc and associated UK entities have entered Compulsory Liquidation and are now under the control of the Official Receiver.

The UK business has ceased trading with immediate effect and all future flights and holidays are cancelled.

Ifølge meldingen fra Thomas Cook er det altså det engelske selskapet Thomas Cook UK Plc, og relaterte engelske selskaper, som er konkurs. Videre fremgår det at virksomheten i England er innstilt. Så, hva er Ving Norges rolle i dette?

Hva er tilknytningen mellom Thomas Cook og Ving?

Thomas Cook er en enormt stor reiseoperatør med virksomhet i en rekke land. Thomas Cook har gjennom fusjoner og oppkjøp blant annet tatt over reisebyråer som Saga Solreiser, Gullivers Reiser, Spies, Globetrotter og Ving.

Ving Norge AS er altså en del av Thomas Cook konsernet. Direkte eies Ving Norge AS av Mytravel Holdings Ne AB, som igjen, gjennom ett eller flere andre selskaper, eies av Thomas Cook UK Plc – så vidt vi forstår. Ving Norge AS er altså et datterselskap av Thomas Cook.

Hva skjer ved konkursåpning?

Reglene om konkurs varierer fra land til land, men ved konkurs vil det gjennomgående opprettes et eget «selskap» – et konkursbo – som overtar alle eiendelene til selskapet som er gått konkurs. Konkursboet styres av en bostyrer som utpekes av retten samtidig som retten åpner konkurs.

Bostyrerens hovedoppgave er å skaffe mest mulig penger til alle som hadde penger til gode hos, eller andre krav mot, selskapet. Det vil si til kreditorene.

Bostyrer kan velge å drive selskapet videre gjennom konkursboet, men det er sjelden at det skjer. Vanligvis vil bostyreren forsøke å få inn penger ved å selge selskapets eiendeler, og det er her Ving Norge kommer inn i bildet.

Ving er et eget selvstendig selskap

Ving Norge er et eget selvstendig norsk aksjeselskap. Thomas Cook eier, gjennom flere andre selskaper, aksjene i Ving Norge. Ving Norge fortsetter å være et selvstendig norsk aksjeselskap også etter konkursen i Thomas Cook. Men, som det fremgår ovenfor, overtar konkursboet eierskapet til Ving Norge.  I første omgang medfører konkursen i Thomas Cook altså kun at Thomas Cooks konkursbo overtar alle aksjene i Ving Norge AS fra Thomas Cook. Ving Norge har det samme styret, den samme daglige lederen, de samme ansatte og de samme eiendelene og forpliktelsene som før konkursen.

Utfordringen – Ving er avhengig av Thomas Cooks tjenester

I andre omgang blir saken mer komplisert. Selv om Ving Norge er et eget selvstendig norsk selskap, er det klart at Ving Norge er avhengig av andre selskaper i, og tjenester fra, Thomas Cook konsernet.

Nøyaktig hvordan forholdet mellom Ving Norge AS og andre Thomas Cook selskaper er, vet vi ikke, men konsernet kan for eksempel ha felles regnskapssystemer, datasystemer, hjemmesider, databaser, mv. Det kan være lån og mellomregninger mellom selskaper i Thomas Cook systemet, og konkursen kan ha betydning for både likviditet og egenkapital. Ving Norge kan være avhengig av at andre selskaper i Thomas Cook konsernet kan levere fly, stå for nødvendig tillatelser, m.m. Selskaper i Thomas Cook konsernet kan i det hele være avhengig av hverandre på svært mange måter og områder.

Hva skjer med Ving Norge videre?

Det synes i hovedsak å være to alternativer for Ving Norge videre.

Det ene er at styret i Ving Norge begjærer selskapet konkurs (oppbud).

Det andre er at Ving Norge i løpet av kort tid blir solgt og gjennom det får en ny samarbeidspartner som gjør dem i stand til å levere reiser Ving Norge allerede har solgt, og som gjør dem i stand til å drive videre og selge og levere nye reiser. Et salg bør eventuelt trolig skje i løpet av kort tid. Jo lengre tid som går jo flere kostnader vil Ving Norge pådra seg og jo vanskeligere vil det være å redde selskapet.

Jo mer sammenvevd Ving Norges virksomhet har vært med andre Thomas Cook selskaper, og jo mer avhengig Ving Norge har vært av støttesystemer fra Thomas Cook-systemet, jo mer sannsynlig er det at Ving Norge også vil gå konkurs. Motsetningsvis, jo mer uavhengig Ving Norge har vært av Thomas Cook-systemet for øvrig – jo større sjanse er det for at styret klarer å redde selskapet.

Hva skjer om Ving Norge går konkurs?

Dersom det ikke lykkes å finne en løsning for Ving Norge og selskapet går konkurs, vil ingen som har bestilt reiser fra Ving Norge få gjennomført sine reiser, og alt som er forskuddsbetalt er sannsynligvis å anse som tapt.

For de som har kjøpt såkalte pakke- eller sammensatte reiser, kan det imidlertid være mulig å få hjelp og å få dekket tap av Reisegarantifondet.

Reisegarantifondet følger saken tett, vi anbefaler dere som er berørte av saken å følge med på reisegarantifondets hjemmesider.

Del med andre: