Økokrim har tatt ut tiltale mot styreleder i Garderobemannen

Økokrim har tatt ut tiltaloe mot styreleder i Garderobemannen

Den 25. mai 2023 tok Økokrim ut tiltale mot styreleder i Garderobemannen (Åre Norge AS) etter konkursen i 2020. Tiltalen gjelder drift for kreditorenes regning (overtredelse av oppbudsplikten.

Den 22. juni 2021 anmeldte konkursboet styreleder i Garderobemannen for overtredelse av straffeloven § 407 som gjelder unnlatelse av å melde oppbud – også kalt drift for kreditorenes regning. Etter lengre tids etterforskning tok Økokrim ut tiltale mot styreleder den 25. mai 2023. 

Det vil si at det vil ble gjennomført en straffesak for domstolene hvor styreleders skyld skal avgjøres. 

Konkursboet har bedt Økokrim ta med et erstatningskrav fra boet i straffesaken. Et slikt erstatningskrav beregnes etter differansen mellom kreditorenes tap når det skulle ha vært meldt oppbud og kreditorenes tap på tidspunktet det ble meldt oppbud. Erstatningskravet utgjør altså ikke summen av alle krav kreditorene har hatt. 

Erstatningskravet fra boet antas å utgjøre ca. 35 000 000 kr. Dersom boet skulle bli tilført noe av dette, skal Staten ha dekket enkelte krav på skatt og avgift og utlegg av lønn til ansatte først. Disse kravene utgjør ca. 27 000 000 kr. Det meste av midlene boet eventuelt blir tilført vil altså gå til Staten.

I beste fall kan kunder motta en dividende på 5 % - 10 %, men det er fortsatt svært usikkert om boet vil bli tilført midler gjennom straffesaken og det kan ta lang tid før dette er avklart. 

Kunder trenger ikke å gjøre noe nå, og bes om ikke å kontakte konkursboet med spørsmål.

I forbindelse med nyheten om at Økokrim har tatt ut tiltale har vi fått enkelte spørsmål fra kunder om det er noe de må gjøre. Det er det ikke. Kunder som har meldt krav i boet står fortsatt registrert med krav i boet, og trenger ikke å foreta seg noen ting.

Det er anmeldt over 2 500 krav i boet etter Garderobemannen konkursen i 2020, og det vil bli svært arbeidskrevene for boet om mange av kreditorene kontakter boet for å sende inn krav på nytt, med spørsmål, etc. Det er ikke penger i boet til å håndtere dette og det vil skape en svært uheldig situsjon hvor bobehandlingen i verste fall må avsluttes før straffesaken er ferdig.

Dersom boet skulle bli tilført midler når straffesaken er avgjort, vil det bli foretatt en gjennomgang og oppdatering av alle anmeldte krav.


Del med andre: