Nye Garderobemannen (GM Showroom AS) konkurs 2022 – Informasjon om bobehandlingen

Garderobemannen konkurs 2022

Den 30. mai 2022 ble det åpnet konkurs i Garderobemannen - som formelt sett heter GM Showroom AS. Advokat Ole Magnus Karlsen i advokatfirmet Berggren AS er oppnevnt som bostyrer.

INNBERETNINGER

Boets innberetninger og rapporter følger nedenfor. Passord er sendt ut til alle som har meldt krav i boet.

Innhold

OPPDATERINGER

13. juni 2022 – Oppdatering – Boet har opphevet konkursbeslaget og GM Showroom AS/Garderobemannen har kontroll over varene.

Boet har i dag den 13. juni 2022 abandonert varelager og driftstilbehør. Det vil si at boet har opphvet konkursboets beslag og at det igjen er GM Showroom/Garderobemannen v/styreleder Erik Bøckmann som har kontroll over varene. Eventuelle spørsmål om varer dere har bestilt må følgelig rettes dit.


Hva skjer i tiden rett etter konkursåpning?

Bostyrer vil den første tiden arbeide med å få oversikt over boet og virksomheten i selskapet. Det er mye som må gjennomgås og mye som skal avklares, så dette tar noe tid. Før denne innledende fasen er gjennomført, er det ikke mulig å si noe sikkert om hva som skjer videre og hva som vil bli utfallet av konkursen. Herunder er det for tidlig å si noe om hva som vil skje med kunder som helt eller delvis har betalt for varer de ikke har fått.

Boet arbeider i uke 23 med å realisere verdiene i selskapet, herunder å finne en avklaring på varelager og kundeordre.

Oppdateringer om bobehandlingen vil bli lagt ut her.

Du må melde krav i boet

Dersom du har betalt for varer du ikke har fått, eller dersom du av andre grunner hadde penger til gode hos Garderobemannen, må du meldte krav i boet innen 4. juli 2022.

Dette gjøres ved å sende en e-post til konkurs@berggren.law. I e-posten må du oppgi:

  1. Ditt fulle navn (Oppgi navnet til den som har bestilt varene)
  2. Din postadresse.
  3. Ditt telefonnummer.
  4. Hvor stort kravet ditt er (hvor mye du har betalt, men ikke fått noe igjen for).
  5. Forfallsdato og eventuelle forsinkelsesrenter beregnet frem til 30. mai 2022.
  6. Om du har noen form for sikkerhet for ditt krav, for eksempel pant.
  7. Ditt kontonummer for utbetaling av eventuell dividende.
  8. Legg ved dokumentasjon på ditt krav slik som kvittering og ordrebekreftelse.
Du vil få en bekreftelse når ditt krav er registrert. Ved stor pågang kan dette ta noen dager.

Målet med bobehandlingen

Formålet med bobehandlingen er å forsøke finne midler i selskapet som gjør det mulig å betale kreditorene det selskapet skyldte. 

Alle selskapets eiendeler skal forsøkes solgt og gjort om til penger. Dersom boet får nok penger, blir pengene fordelt mellom kreditorene. Enkelte kreditorer skal ha sine krav betalt fullt ut før vanlige kreditorer og kunder for noe. Dette gjelder for eksempel lønnskrav fra ansatte og skatte- og avgiftskrav. 

Dessverre er det derfor sjelden at vanlige kreditorer får penger tilbake. Heller ikke her er det utsikter til at det vil være penger i boet til utbetalinber til vanlige kreditorer/kunder.

E-post fra «Nye Garderobemannen»

Vi er kjent med ut flere kunder av GM Showroom AS har fått e-post fra GM Proff AS (nye Garderobemannen 2022) hvor det blant annet informeres om at: «Vi vil arbeide for å finne en løsning med konkursboet, slik at driften kan videreføres i vårt nye driftsselskap.» Ledelsen har også overfor boet gitt uttrykk for at de ønsker å kjøpe virksomheten og fortsette i nytt selskap. 

Den 13. juni 2022 valgte konkursboet, som det fremgår ovenfor, å abandonere varelageret. Konkursboet har altså ikke solgt varelageret til GM Proff, men abandoneringen innebærer at varelageret går tilbake til GM Showroom, og det er nærliggende at GM Showroom vil overføre dette til GM Proff. 

Vi vil anbefale alle kunder uansett å melde krav i boet.

Hvorvidt dere vil takke ja til tilbudet fra «nye Garderobemannen» ønsker vi ikke å gi direkte råd om, men det er ingen kunder som vil få varer fra konkursboet, da konkursboet ikke lenger har noen varer. 

Betalt med kredittkort

Har du helt eller delvis betalt med kredittkort, eller på annen måte betalt på kreditt, for varer du ikke har fått, kan det være gode muligheter for å få tilbake pengene fra kredittkortselskapet/finansinstitusjonen. Du bør da anmelde krav i boet og ta kontakt med kredittkortselskapet/finansinstitusjonen og forhøre deg nærmere om dette.

Varer hos Bring

Vi er kjent med at en del kunder hadde varer klare for henting hos Posten/Bring. Vi har vært i kontakt med Bring som har forklart at de holder igjen varer for å undersøke om GM Showroom skylder dem penger for frakt. Bring er informert om at konkursboet den 13. juni 2022 abandonerte varelageret. Det er etter dette kun opp til Bring hvorvidt de vil utlevere varer til kunder.

Del med andre: