Advokat Ole Magnus Karlsen oppnevnt som rekonstruktør

Advokat Ole Magnus Karlsen oppnevnt som rekonstruktør

Ved Søndre Østfold tingretts kjennelse 29. desember 2021 ble advokat Ole Magnus Karlsen oppnevnt som rekonstruktør for Borg-Bygg AS. 

Den 11. mai 2020 trådte «Midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 (rekonstruksjonsloven)» i kraft. 

Loven erstatter reglene om gjeldsforhandling i konkursloven og tar sikte på å hjelpe bedrifter som får alvolige økonomiske problemer å unngå konkurs gjennom rekonstruksjonsforhandlinger. 

Under rekonstruksjonen drives selskapets virksomhet videre av selskapet, men under tilsyn av en rekonstruktør og et kreditorutvalg.

Under en rekonstruksjon er det blant annet begrenset adgang til å begjære selskapet konkurs, tvangsinndrive krav, etc.  

Per 31. desember 2021 var det blitt åpnet rekonstruksjonsforhandlinger i 30 selskaper, og 15 av disse var blitt stadfestet (vellykket). 

Det finnes flere alternativer, men en vellykket rekonstruksjon innebærer i praksis at kreditorene får betalt en mindre andel av kravet mot selskapet (dividende), mens resten av kravet blir slettet. Etter rekonstruksjonen drives selskapet videre som før, men uten tyngende eldre gjeld. 

Alternativet til en velykket rekonstruksjon er normalt konkurs, og selv om en rekonstruksjon kan innebærere store tap for kreditorene, vil tapene som hovedregel bli større om det åpnes konkurs.

Del med andre: