Advokat Ole Magnus Karlsen oppnevnt som medlem av lovutvalg

Lovutvalg konkurs

Advokat Ole Magnus Karlsen ble den 15. desember 2021 oppnevnt som medlem av Advokatforeningens lovutvalg for konkurs, akkord, panterett og inkasso.

Lovutvalgene består av advokater med særlige kunnskaper innenfor bestemte fagfelt.

Lovutvalgene er Advokatforeningens fagkyndige utvalg. Lovutvalgene utarbeider forslag til høringsuttalelser, følger med i lovgivningsarbeidet og yter råd innenfor sitt fagområde.

Gjennom lovutvalgene skal Advokatforeningen være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og kvaliteten på foreslått lovgivning.

Faste utvalg består av advokater mer særlig interesse for særlige områder av Advokatforeningens engasjement og virksomhet. Faste utvalg har en periode på 4 år.

Del med andre: